Sie sind hier: HomepageTreffenjusla-9jusla-Hammel

Zur Intonation spontaner und laut gelesener Äußerungen

Robert Hammel

Příspěvek představuje pokus, v kterém se srovnavá intonace spontánní a nahlas čtené řeči, V pokusu se úryvek spontánní řeči nahrané z ruského talkshowu zachycuje písemně, při čemž se odstraňují opravy, typické pro mluvené spontánní projevy. Potom se tímto způsobem zpracovaný text předkládá různym ruským mluvčím s tím, aby ho přečetli nahlas. Pokus se zakládá na pozorování, že se členění nepřipravených mluvených projevů na tzv. promluvové úseky pomocí větné melodie, pauz a tempa často liší od úsekového členěni projevů čtených nahlas. Při srovnání mluvených spontánních projevů s jejich čtenými variantami je podle mínění autora tohoto příspěvku možné zjistit, kde se zvláště často vyskytují takové rozdíly.

Linguistische Beiträge zur Slavistik. IX. JungslavistInnen-Treffen Halle a. d. Saale / Lutherstadt Wittenberg 2000. Hg. Thomas Daiber. München: Sagner 2002 (= Specimina Philologiae Slavicae 135), 67–96.

Impressum